EMDR

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een therapievorm die in 1989 door Francine Shapiro ontwikkelt is voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Tegenwoordig is het een van de meest effectieve therapievormen om PTSS symptomen (posttraumatische stressstoornis) te verminderen. Ook bij het verwerken van trauma’s waarbij geen officiële PTSS in gediagnostiseerd is EMDR uitermate effectief. EMDR kan zowel bij volwassenen als kinderen worden ingezet. 

EMDR is een vorm van therapie waarbij tijdens het naar boeven halen van de herinnering aan een trauma de client wordt afgeleid door handbewegingen van de therapeut. Dit wordt gedaan is sets van enkele minuten. Deze sets worden met tussenpozen meerdere malen herhaald. Dit met als doel de emotie van de herinnering af te halen zodat het trauma niet meer zal zijn dan een herinnering zonder emotionele lading en die herinnering een plek geven.

Omdat EMDR zich richt op het gevoelsmatige stuk van het trauma niet niet op het redenatie vermogen is dit een zeer effectieve behandelmethode bij traumaverwerking.

Wanneer is EMDR therapie geschikt?

EMDR wordt met name ingezet bij de behandeling van PTSS en andere trauma gerelateerde angststoornissen.

De ervaringen met EMDR van de afgelopen jaren hebben laten zien dat deze behandelmethode bij meer psychische klachten een effectieve therapie kan zijn. Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • natuurramp
 • oorlogssituatie
 • vroegere pesterijen

Of bijvoorbeeld bij verlieservaringen:

 • verlies van een baan
 • verlies van een geliefde
 • verlies van autonomie