Hypnosetherapie

Wat is hypnosetherapie?

Hypnosetherapie speelt in op een meer gemakkelijke toegang tot het onderbewustzijn. In het reguliere dagelijkse leven kunnen we ons onderbewustzijn haast niet benaderen, als het gevolg van de belemmering door het bewustzijn. Het bewustzijn voorkomt dat we het onderbewustzijn benaderen, terwijl we door het contact daarmee de kans krijgen om onbewuste gevoelens en ideeën aan te spreken, waardoor we een beter beeld krijgen van onze behoeften en mogelijkheden. Het is door middel van hypnotherapie mogelijk om die gevoelens en ideeën te benaderen, om op basis daarvan een genezing in gang te kunnen zetten.

Ik werk met een lichte vorm van hypnose, op basis waarvan het mogelijk is om de behandeling te starten. U behoudt zelf de controle over wat u doet, er is geen sprake van de klassieke hypnose zoals we die kennen uit films en shows. In plaats daarvan leert u op een heel andere manier naar uzelf te luisteren, om dichterbij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen te komen.

Waarbij kan hypnosetherapie ingezet worden?

Hypnosetherapie kan uitkomst bieden bij een aantal verschillende klachten, die geheel of gedeeltelijk zullen afnemen. Ieder mens is echter uniek en heeft een eigen hulpvraag, ik zal daarom in iedere unieke situatie nagaan wat er speelt en welke mogelijkheden er bestaan. Het is lastig om te stellen dat het hypnosetherapie is dat bepaalde klachten opheft, feit is wel dat het een waardevolle bijdrage levert en de lichte vorm van hypnose ervoor zorgt dat u dichterbij uw eigen gevoelens en ideeën kunt komen.

De genoemde klachten waarbij hypnosetherapie een positieve rol kan spelen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling hiervan. Bovendien werken ik graag samen met artsen en andere ‘reguliere’ genezers. Dit doe ik om informatie over de behandelingen uit te wisselen en het mogelijk te maken een patiënt te verwijzen indien hypnosetherapie niet de gewenste resultaten oplevert. Hypnosetherapie kan ter ondersteuning dienen bij de behandeling door een arts of een medisch specialist.

Hypnosetherapie is onder andere geschikt voor de behandeling van de volgende klachten en problemen:

  • Angsten, fobieën
  • Concentratie- en geheugenproblemen
  • Depressieve gevoelens of burn out
  • Emotionele uitbarstingen
  • Pijnklachten
  • Slaapproblemen
  • Stress
  • Gewichtscontrole
  • Verslavingen

Daarnaast kan het helpen bij het afleren van ongewenst gedrag. Wat dat betreft is het toepassingsgebied van hypnosetherapie zeer breed. Wilt u stoppen met roken en ervaart u daardoor stress, of vindt u het lastig om af te vallen? Hypnosetherapie kan van ondersteunende waarde zijn bij zowel het afvallen als het stoppen met roken.

Hypnosetherapie is geschikt voor zowel kinderen als voor volwassenen.