Tarieven en vergoeding

Huishoudelijk reglement

  • In principe kan er wekelijks of om de 14 dagen afspraken gemaakt worden mits er geen sprake is van een wachtlijst. De frequentie van afspraken hangt af van wat nodig is.  De sessies duren gemiddeld 1 tot 1,5 uur.
  • De therapie vindt alleen op afspraak plaats.
  • Bij verhindering dient u de afspraak minstens 2 dagen  (48 uur) van tevoren af te zeggen. Zo niet dan worden de kosten in rekening gebracht. Mocht ik verhinderd zijn, dan krijgt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.
  • Voor de groepen gelden verschillende kosten, deze verschillen per groep en zijn afhankelijk van de soort activiteit.
  • Binnen mijn beroepsvereniging CAT complementair bestaat een klachtenregeling. Mocht u klachten hebben verzoek ik u deze eerst met mij te bespreken. Mochten wij er samen niet uit komen of wordt u klacht niet naar wens behandeld kunt u zich richten tot de WKKGZ geschillencommissie GAT.
  • Privacyregeling: Er wordt buiten de sessies en groepen om nooit over u of een kind gesproken, alleen met een eventuele doorverwijzer, de psychiater en huisarts altijd eerst in overleg met u. In collegiaal overleg wordt uw naam niet genoemd. Uw gegevens zijn voor niemand anders dan de therapeut toegankelijk en zullen bewaard worden volgens de laatste AVG code.

Betaling en/ of vergoeding en klachtenprocedure

Het is mogelijk om vergoedingen te krijgen via de aanvullende verzekering van een aantal ziektekostenverzekeringen onder de noemer complementaire of alternatieve geneeswijzen. Het CAT complementair (vanaf 1 januari 2019) is een voor de zorgverzekeraars erkende beroepsvereniging, waar ik lid van ben.

Kosten van de hypnosetherapie zijn vanaf 1 januari 2019 85,00 per sessie.

De kosten voor het EMDR traject worden als volgt berekend:

Het basispakket welke iedereen minimaal nodig heeft omvat 4 afspraken van verschillende tijdsduur en kost 340,00 euro voor het gehele pakket. Wanneer er na deze 4 afspraken meer behandelingen nodig blijken te zijn geldt er per behandeling een starttarief van 35,00 euro voor de eerste 15 min en 17,50 euro voor iedere navolgende 15 min.

Mijn persoonlijke AGB code is 90105173. Voor de praktijk is de AGB code 90064444.

De behandeling kun je contact betalen of overmaken. Aan de intake zijn dezelfde onkosten verbonden. De factuur declareer jezelf bij je ziektekostenverzekeraar.  Voor informatie over welke ziektekostenverzekeraar vergoed, kunt u de website van het CAT complementair bekijken.

Bereikbaarheid

Per 1 januari 2019 zijn de openingstijden als volgt:

Dinsdag 9.00 – 15.00
Donderdag 9.00 – 21.00
Vrijdag 9.00 17.30
Zaterdag 9.00 – 12.00

Telefonisch gesprek langer dan 10 minuten zal worden verrekend als een telefonisch consult.

Mail wordt beantwoord binnen 2 werkdagen

De telefoon zal tijdens openingsuren aanstaan.

Gelieve geen inhoudelijke informatie appen naar de telefoon, i.v.m. privacy. Graag de informatie of vragen per mail.

Procedure

Elke Nederlands zorgaanbieder moet vanwege de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WKKGZ) een regeling treffen om met klachten om te gaan en deze aan zijn cliënten kunnen tonen.

Ik ben bij het CAT complementair geregistreerd voor de WKKGZ. Ik maak u attent op de klachtenprocedure zoals in gebruik bij de stichting zorggeschil. Dit is een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Als u een klacht heeft over mij, dan adviseer ik u om te proberen samen met mij hier uit te komen. En een gesprek met mij te arrangeren. Mocht dit niet lukken, neem dan contact op met het CAT mijn beroepsorganisatie. Hierna is de mogelijkheid om derde in te schakelen. Dat kan een persoon zijn die beiden accepteert als toehoorder of bemiddelaar.

Als ook deze stap niet leidt tot een voor ons beiden bevredigende oplossing, dan kan je een geschillenprocedure starten.

Vanuit de beroepsorganisatie en de overheid ben ik verplicht om een dossier bij te houden

Mocht u naar aanleiding van dit document vragen hebben, stel ze gerust.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van psychosociale therapie, is het van belang dat u uw Burgerservicenummer (BSN), uw relatienummer (te vinden op uw zorgpas) meeneemt bij het eerste consult.

Deze vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico.

Vergoeding is afhankelijk van het door de verzekerde afgesloten verzekeringspakket in de aanvullende verzekering.

Wij adviseren verzekerden daarom altijd ZELF te informeren over afgesproken polisvoorwaarden bij hun zorgverzekeraar.

Ik ben geregistreerd bij Hypnose Vereniging Nederland en het Internationaal Register Hypnotherapeuten